SERVEIS

Biblioteca auxiliar i hemeroteca.

La Biblioteca auxiliar de l’Arxiu del Regne de Mallorca es va iniciar el 1902 per tal de servir de complement i ajuda tant als investigadors com als propis arxivers.Ha esdevingut una autèntica biblioteca especialitzada que recull un total de quasi 15.000 volums i fullets, a més d’una hemeroteca formada per més de 200 títols. L’especialització de l’esmentada biblioteca s’ha centrat en dos grans àmbits: l’històric i l’arxivístic. A nivell històric, s’ha intentat seguir el vincle amb els fons documentals que es conserven a la institució. I, d’altra part, pel que fa a la qüestió arxivística s’ha optat per una via d’ajuda i complementació als treballadors d’aquest àmbit. En l’actualitat, tant la biblioteca com l’hemeroteca es troben sotmeses a un procés important d’informatització. Una part dels llibres i fullets es poden consultar en el catàleg bibliogràfic de la Universitat de les Illes Balears:

ACCÉS AL CATÀLEG

NOU! Accedeix a la versió digital del Bolletí de la Societat Arqueològica Lul.liana (1885-2006)

Dades de Centre

Director de centre

Carrer Ramon Llull, n.3
07001, Palma de Mallorca

Telèfons

  •   (34) 971 177 340

Localització

mapa-modulo

Email: arm@arxregne.caib.es