Introducció

Introducció.

L’Arxiu del Regne de Mallorca

L’Arxiu del Regne de Mallorca va néixer oficialment arran de la disposició del Ministeri de Comerç, Instrucció i Obres Públiques de 14 de gener de 1851, en la qual es determinava que “el Archivo del antiguo reino de Mallorca se considerará en lo sucesivo como establecimiento público del Estado bajo la denominación de Archivo Histórico de las Baleares”. L’Arxiu quedava així integrat en el sistema estatal, i era el cinquè centre amb la categoria d’històric.

Aquest fet es deu a la figura del polígraf menorquí Josep Maria Quadrado Nieto, el qual aconseguí impedir la fragmentació dels fons arxivístics -disputats entre la Diputació Provincial de Balears i l’Ajuntament de Palma- i d’assegurar-ne el seu futur, de manera que el maig de 1850 va escriure a Isabel II per sol·licitar un reial nomenament i la col·locació de l’Arxiu sota la tutela de l’Estat.

En l’actualitat, la titularitat de l’Arxiu del Regne de Mallorca correspon a l’Estat. La gestió fou transferida a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pel Reial Decret 3040/1983 de dia 5 d’octubre (B.O.E. núm. 295, de dia 10 de desembre), i es regeix pel conveni de gestió signat per l’Estat i la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern Balear el dia 24 de setembre de 1984 i publicat en el BOE el 18 de gener de 1985.

Dades de Centre

Director de centre

Carrer Ramon Llull, n.3
07001, Palma de Mallorca

Telèfons

  •   (34) 971 177 340

Localització

mapa-modulo

Email: arm@arxregne.caib.es