Edifici

Edifici.

Amb motiu de la formació del Patronat Provincial de les Balears, es va crear el 1939 la Casa de Cultura de Palma amb la intenció d’integrar en un mateix edifici diversos centres culturals. La idea integradora no era nova, ja que va existir un projecte per reunir els arxius més importants de Mallorca al Reial Palau de l’Almudaina durant els anys de la Segona República Espanyola.

L’execució del projecte plantejat per l’arquitecte Guillem Forteza Piña sobre un antic solar franciscà, s’inicià el 1942 i es va prolongar fins a 1955, i va comptar amb la intervenció de Gabriel Alomar Esteve i Josep Ferragut Pou. El resultat va ser un edifici neoregionalista al qual es va traslladar l’Arxiu del Regne de Mallorca des de la seva antiga seu de l’Ajuntament de Palma. En aquesta primera època, l’Arxiu compartia l’espai de la Casa de Cultura amb la Biblioteca Pública de Mallorca i el Museu de Mallorca, els quals s’han traslladat posteriorment a altres indrets de Ciutat.

Actualment, la Casa de Cultura de Palma ha estat objecte, entre els anys 2010-2013, d’un procés de rehabilitació i reforma integral de l’edifici per albergar la nova seu de l’Arxiu del Regne de Mallorca del segle XXI i així millorar la capacitat per fer front a les seves funcions fonamentals: assegurar la conservació del fons documental, millorar l’atenció al públic en general i a l’investigador en particular, amb la incorporació de nous serveis, i tecnologies i aconseguir la màxima difusió possible del seu contingut, com a font de la nostra història, assolint així la capacitat de produir alta cultura accessible a tothom.

Instal·lacions:

Sala de lectura per a la consulta del fons, amb capacitat per 30 persones.

Sala amb lectors de microfilm.

3 sales per treballar en grup.

Àrea de descans per investigadors.

Biblioteca auxiliar de consulta.

Aula per a classes pràctiques.

Sala de conferències.

Sala d'exposicions.

Taller de restauració.

Laboratori de fotografia i digitalització.

Dades de Centre

Director de centre

Carrer Ramon Llull, n.3
07001, Palma de Mallorca

Telèfons

  •   (34) 971 177 340

Localització

mapa-modulo

Email: arm@arxregne.caib.es