SERVEIS

Taller de Conservació i Restauració.

El Taller de Conservació i Restauració de l’Arxiu del Regne de Mallorca començà a funcionar a principis de l’any 1998 gràcies a l’acord signat entre el Govern de les Illes Balears, la Fundació Juan March i la Banca March, aquest acord dotava la institució de tot l’equipament tècnic necessari per dur a terme restauracions d’envergadura.

El taller va néixer com a resposta a la necessitat de la conservació del patrimoni documental i bibliogràfic custodiat a l’ARM. Les seves principals funcions són:

Restauració de la documentació conservada a l'ARM amb la finalitat de restablir la seva integritat física i funcional (perdudes a conseqüència del pas del temps, del maneig i per un seguit de circumstàncies adverses) als materials que li donen forma: el suport (paper, pergamí) i la resta d'elements (tintes, segells, etc)

 

Els controls de la llum, la humitat i la temperatura als dipòsits documentals per mitjà d'instruments de mesura que permeten fer-ne un seguiment periòdic.

 

El control de la contaminació biològica, que tracta d'evitar l'aparició d'individus bibliòfags (com els fongs) i d'insectes, amb mesures de desinfecció i neteja dels dipòsits i amb el manteniment d'uns bons nivells de temperatura i humitat.

 

Protecció del patrimoni documental i bibliogràfic en cas que s'hagin d'exposar, transportar o emmagatzemar documents.

 

Signar convenis de restauració amb diferents institucions i centres que custodien patrimoni documental de les Illes Balears. Així, des de 1998 s'han signat convenis amb els ajuntaments de Palma, Eivissa, Algaida, Campos, Capdepera i Muro, el Consell Insular de Menorca, el Monestir de Lluc i el Centre Regional d'Història i Cultura Militar de les Balears.

 

Dades de Centre

Director de centre

Carrer Ramon Llull, n.3
07001, Palma de Mallorca

Telèfons

  •   (34) 971 177 340

Localització

mapa-modulo

Email: arm@arxregne.caib.es