Fons Documentals

Instruments de Referència.

L’Arxiu del Regne de Mallorca compta amb diferents instruments de referència per ajudar l’usuari en la recerca de la informació. Aquests instruments es tradueixen en:

La Guia de l'ARM: descriu l'arxiu, és a dir, dóna informació general sobre la documentació que custodia l'ARM, des de la història de les institucions o persones que han generat els diferents fons, fins als serveis que ofereix l'arxiu, els horaris, etc...

El Quadre de Classificació de l'ARM el qual mereix un apartat independent a la web.

Els Inventaris de l'ARM, que podreu trobar en aquest enllaç, són l'instrument que descriu totes les sèries documentals de cada fons o secció d'arxiu.

1 6daf28f982
ARXIU-HISTÒRIC-AH-TOPOGRÀFIC.pdf

CLERGAT-I-PARRÒQUIES.pdf

DIPUTACIÓ.pdf

ESCRIVANIA-DE-CARTES-REIALS.pdf

ESTIMS-I-CADASTRES.pdf

GOVERNACIÓ-I-AUDIÈNCIA---CIVIL.pdf

GOVERNACIÓ-I-AUDIÈNCIA-CRIMINAL.pdf

GOVERNACIÓ-I-AUDIÈNCIA.pdf

INSTITUCIONS-INCLOSES-A-LINVENTARI-C_.pdf

INVENTARI-DELS-CÒDEXS.pdf

REIAL-PATRIMONI-RP-TOPOGRÀFIC.pdf

11

Send Link

Send an email with links to the files. Add more files if needed.

Files to be sent:

Separate multiple addresses with a comma

Add More Files

ARXIU-HISTÒRIC-AH-TOPOGRÀFIC.pdf
CLERGAT-I-PARRÒQUIES.pdf
DIPUTACIÓ.pdf
ESCRIVANIA-DE-CARTES-REIALS.pdf
ESTIMS-I-CADASTRES.pdf
GOVERNACIÓ-I-AUDIÈNCIA---CIVIL.pdf
GOVERNACIÓ-I-AUDIÈNCIA-CRIMINAL.pdf
GOVERNACIÓ-I-AUDIÈNCIA.pdf
INSTITUCIONS-INCLOSES-A-LINVENTARI-C_.pdf
INVENTARI-DELS-CÒDEXS.pdf
REIAL-PATRIMONI-RP-TOPOGRÀFIC.pdf

Dades del Centre

Director del centre

Carrer Ramon Llull, n.3
07001, Palma de Mallorca

Telèfons

  •   (34) 971 177 340

Localizació

mapa-modulo

Email: arm@arxregne.caib.es