Fons Documentals

Introducció.

L’Arxiu del Regne de Mallorca, a causa de la seva naturalesa, ingressa i custodia fons d’orígens molt diversos pel que fa a la seva procedència, titularitat o règim jurídic.

Actualment, el centre conserva 157 fons documentals i col·leccions que es tradueixen en més de 11.000 metres lineals de documentació.

L’accés a la documentació així com la seva reproducció es troba sotmesa a la legislació existent i la normativa interna de l’ARM.

La classificació del fons es fa d’acord amb el quadre de classificació i les descripcions es realitzen i s’adapten a les normes internacionals ISAD(G) i ISAAR(CPF) jmitjançant el programa informàtic Archi(DOC), el qual també compta amb un apartat per a la digitalització d’imatges.

Dades del Centre

Director del centre

Carrer Ramon Llull, n.3
07001, Palma de Mallorca

Veure horari

Telèfons

  •   (34) 971 177 340

Localizació

mapa-modulo

Email: arm@arxregne.caib.es